#ВидеоАкция с Коста Каракашян

Проектът включва девет интерактивни дигитални обучения.

Започна новата рубрика #ВидеоАкция с интерактивно обучение на тема Подходи към изследване на хомофобията и други форми на дискриминация в киното и театъра с лектор Коста Каракашян, което се състоя на 9 февруари от 16:00 ч. в нашата фейсбук страница и в събитието


Можете да гледате запис в нашия YouTube канал: Инициативата бе част от проекта „Панел от дигитални обучения на социалнозначими теми за млади специалисти в областта на филмовата и театралната драматургия“, разработен в съответствие с приоритетна област 3 на Програма ЕВРОПА: Насърчаване на иновативни и дигитални инициативи в сътрудничество между граждани, обществени организации и местната власт. 


Проектът включваше девет интерактивни дигитални обучения. В ролята на лектори влязоха изтъкнати български теоретици и практици с опит в реализацията на интердисциплинарни проекти в областта на изкуството. Обученията се проведоха в периода февруари – май 2022 г. Целта на поредицата бе да даде тласък на един по-задълбочен и комплексен дебат върху общественозначими теми чрез изразните средства на киното и театъра, да ангажира вниманието на български специалисти и арт мениджъри в полето на филмовата и театралната драматургия с животрептящи идеи и теми и да приобщи широк кръг професионална и непрофесионална аудитория към едно по-прагматично обсъждане на съответните теми с търсене на оптимални за настоящата ситуация решения.


Днес миграцията, неравенството, безразсъдната експлоатация на природни ресурси, социалната изолация и отчуждението, национализмът и ксенофобията са сред най-дискусионните политически и социални проблеми. Те имат своята тревожна проекция и в български контекст. Към тях се наслагва изключително тревожната статистика в областта на домашното насилие и насилието в училищата - проблем, който в условия на пандемия се изостри допълнително. Липсата на бърза и адекватна защита и подкрепа на пострадалите от домашно насилие и неефективното прилагане на мерките за защита на правата им у нас са се превърнали в норма. Дефицитът на гражданска кохезия за решаване на ключови проблеми, недостигът на толерантност към различията, маргинализирането на „различните“, в т.ч. откритите хомофобски нагласи и неглижирането на проблемите на хората с увреждания и на ромите, са друг фактор, влошаващ характеристиката на публичния живот. Неслучайно през последното десетилетие в Европа се наблюдава рязко нарастване на броя на филмите и драматургичните произведения, третиращи актуална социална проблематика; започва да се налага едно по-трезво, критично отношение към мултикултурализма и все по-настойчиво да се разкрива драматичната сложност на тези процеси. Прави впечатление фактът, че най-награждаваните истории, разказани на екрана през последните години, в т. ч. от големи френски, италиански, германски, скандинавски и други европейски творци, отразяват релефно посочените проблеми и противоречия. В това отношение българските екранни изкуства имат да наваксват с идеи и сюжети,  които поставят парливи теми във фокуса на общественото внимание. Анализът на възможностите да се почерпят идеи от литературата и да бъдат интерпретирани на екрана и на театрална сцена, да се изследват действителни събития и реален драматичен опит през инструментариума, който предлагат тези изкуства, изисква интердисциплинарен синтез, надхвърлящ границите на традиционния киноведски прочит.


Проектът не беше просто изолиран акт, а дългосрочна стратегия за насърчаване на траен обществен дебат през анализ на посланията на съвременното изкуство (с фокус кино, театър и литература) по посока активизиране на културните мениджъри и специалистите в областта на филмовата и сценичната драматургия и създаване на условия за повишаване на гражданската чувствителност и непримиримост към всякакви форми и прояви на антихуманност и незачитане на основни човешки права.


Въпроси, засегнати и дискутирани:

• Как е представена ЛГТБ+ общността в изкуството

• Добри примери в киното и театъра в международен контекст

• Представяне на артисти със силна социална позиция

• Споделяне на личен опит в областта на киното и съвременното танцово изкуство

• Какво стои зад понятието "queеr кино"

• Проблемът с дискриминацията и неговите проекции на театралната сцена

• Как разказването на истории спомага за разрешаването на проблеми, свързани с дискриминацията

• Коментар относно протести на гилдията във връзка с критериите за излъчване на някои филмови награди

• Какво е да режисираш филм, засягащ хомофобията, и как големите продуцентски компании подхождат към темата

• Участие в документалния филм „Добре дошли в Чечня“. Как документалното кино поставя наболели теми