#ВидеоАкция с Петър Денчев

Безплатно интерактивно онлайн обучение на тема „Политическата коректност и свободата на сценаристите”

Проведе се безплатно интерактивно онлайн обучение на тема „Политическата коректност и свободата на сценариститеЛекторът бе Петър Денчев, писател и театрален режисьор с редица новаторски проекти в артистичната си биография. Обучението се състоя на 14 април, четвъртък, от 18:30 ч. във фейсбук страницата на АртАкция. 


 


Въпроси, засегнати и дискутирани в рамките на обучението:

- спектър от теми и мотиви в театралното изкуство, които са обект на полемики най-често днес /расизъм и расистки шеги, етнически, национални и религиозни предразсъдъци, полови стереотипи, сексуална ориентация и др./

- „делириумът“ на цензурата и политическата коректност в съвременната литература и в сценичните изкуства - как новата цензура разрушава свободата на изразяване

- граници на борбата с дискриминацията - дисквалифицират ли се творби, участия и изяви на съвременни артисти заради национална принадлежност, съдебно досие, гражданска позиция, политическа ангажираност, възраст, цвят на кожата и др.

- ролята на изкуството не е да поучава, а да бие тревога – предизвикателства, които авторът е срещал в своята практика в областта на театралното изкуство в контекста на разискваните тук теми; примери за текстове на щекотливи теми и съответни зрителски/читателски реакции

 За лектора:

Петър Денчев е писател и театрален режисьор. Автор е на четири романа и един сборник с разкази. Негови произведения са превеждани на сръбски, македонски, словенски, немски, английски и фарси. Поставял е пиеси на сцените на повечето от големите театри в България (Народен театър „Иван Вазов“, Сатиричен театър „Алеко Константинов“, ДТ „Стоян Бъчваров“ Варна, ДТ „Сава Огнянов“ Русе). В периода 2017-2018 г. е драматург на ДТ „Стоян Бъчваров“ Варна. Благодарение на него не една литературна творба оживя на театралната сцена, в т.ч. романите „Козметика на врага“ на Амели Нотомб и „Хоро“ на Антон Страшимиров. Сред последните му проекти е спектакълът „Портокалова кожа" в театър „Възраждане“, по пиесата на Мая Пелевич, която третира темата за половите стереотипи и начините, по които пазарът ги употребява.

 

Инициатива бе част от проекта „Панел от дигитални обучения на социалнозначими теми за млади специалисти в областта на филмовата и театралната драматургия“, разработен в съответствие с приоритетна област 3 на Програма ЕВРОПА: Насърчаване на иновативни и дигитални инициативи в сътрудничество между граждани, обществени организации и местната власт. Проектът включваше девет интерактивни дигитални обучения, реализирани в интервала февруари – май 2022 г. В ролята на лектори влязоха изтъкнати български теоретици и практици с опит в реализацията на интердисциплинарни проекти в областта на изкуството.

Поредицата от обучения не бе изолиран акт, а дългосрочна стратегия на организаторите за насърчаване на траен обществен дебат през анализ на посланията на съвременното изкуство (с фокус кино, театър и литература) по посока активизиране на културните мениджъри и специалистите в областта на филмовата и сценичната драматургия и създаване на условия за повишаване на гражданската чувствителност и непримиримост към всякакви форми и прояви на антихуманност и незачитане на основни човешки права.

Проект „Панел от дигитални обучения на социалнозначими теми за млади специалисти в областта на филмовата и театралната драматургия“ се изпълни с финансовата подкрепа на Столична община - Програма „Европа“ 2021 от Фондация „Синелибри“ в партньорство с НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и Фондация „Сингъл Степ“.

Мненията и/или заключенията, изразени в материала, не представляват официално становище на Столична община.

бюлетин

още #ВидеоАкция