#РазПисание: Тя.

Третата тема на литературната ни колонка е посветена на жените.


Връзката между звуковете и значенията на думите е относителна. Това е по-завъртян начин да кажем, че ние сме тези, които придават значение на думите. Следователно, "Тя" може да приеме всякакъв облик. Може да е зимата – за Маларме „сезонът на спокойното изкуство“, за Томпсън „жестока като смърт и гладна като гроба“. Или пролетта, за която за Бърнард Уилямс казва: 

"Денят, в който Всевишният е създал надеждата, е вероятно същият ден, в който той е създал пролетта."

Текстовете от следващата тема ще излизат през месец март, затова беше логично да го посветим на жените и женското. Търсим истинското, силното, чувственото, вдъхновяващото, красивото, забавното, трагичното... всичко което асоциирате с думата "Тя“. Както винаги, няма ограничения за жанр и дължина. 


Изпратете текстовете си до 25 февруари на [email protected].


За вдъхновените, ви оставяме с картини на някои от жените на сюреализма Леонора Карингтън и Ремедиос Варо:бюлетин

още смарт