Петър Петров

автор

 Петър Петров е човек, чийто живот е съпътстван от музика. Започва да пее още в детска възраст, а в тийнейджърските си години хваща китара и свири с различни рок групи. Всичко това води до завършване на Националната музикална академия и последваща преподавателска работа. 

По време на следването си Петър се захваща и с друго, служещо на изкуството поприще. В продължение на няколко години е водещ на предаване за култура и автор на статии за студентското радио "Реакция". Заниманията си в тази сфера обосновава с два аргумента - интерес към откриването и представянето на малко известни факти и осъзната нужда от трибуна за артистите, оставащи встрани от масовия интерес у нас.

най-нови материали от
Петър Петров

други автори