Шарл Бодлер и Джим Морисън като цветя на злото

Нинко Кирилов


Шест километра. Толкова е разстоянието между гробището в Монпарнас (там са положени тленните останки на Шарл Бодлер) и това в Пер Лашез (там пък се твърди, че е погребано тялото на Джеймс Дъглас Морисън). Сто и четири години. Толкова пък е времето между кончините на Бодлер и на Морисън. „Красотата винаги има елемент на странност“, заявява Бодлер. „Странни дни ни намериха и през техните странни часове ние оставаме сами“, допълва Морисън.

„Цветя на злото“ всъщност прави през XIX век това, което The Doors правят през XX – скандализират с висока естетика, изтънченост, провокация и задължителната щипка лудост, смелост, непоколебимост пред лицето на статуквото.


Поетът е събрат на принца на ятата,

сред бурите се носи, стрела не го лови,

но долу, заточен сред гмежа на тълпата,

крилата исполински му пречат да върви.Бодлер вероятно би се обидил и с право на ученически псевдоопити за литературен анализ, но в тези редове, служещи за финал на „Албатросът“ от дяла „Сплин и идеал“, автопортретът е буквален: тоталната дисфункция на социума е манифестирана в обвинението, че същият не може да приеме артиста, а така – и изкуството му. Арт проекциите, които трябва да възвисяват, тук са пречка, крилата са излишни. „Смъртта превръща всички ни вангели и ни дава крила там, където имахме рамене, гладки като гарванови човки", допълва Морисън. В „End Of The Night“ на The Doors Морисън пее:

Царства на блаженство,

царства на светлина.

Някои са родени за сладка наслада.

Някои са родени за безкрайната нощ.В „Смъртта на бедните“ на Бодлер пък четем:

Смъртта е тази, която ни дава живот във възбуда.

Това е краят на живота,

единствената надежда, единствената наслада.

Това, божественият еликсир, е нашето опиянение.

И ни дава сърцето да следваме безкрайната нощ.

„Цветя на злото“ е апотеоз на смелостта. Думите на Бодлер сами потвърждават това: „... аристократичното желание да предизвикваш отвращение у другите“. Изтънчената словесност тук върви ръка за ръка с грапавата провокация, облечена обаче в изказ на опит и изтънченост, така щото да не може да бъде критикувана и изобличавана като ниска поезия. И все пак е. Все пак е. Забранявана, стигматизирана, обявена за „социално неприложима“.

Съвсем сходно като дух Морисън проповядва:

Чуйте това,

ще ви разкажа за болките на сърцето и загубата на Бог.

Скитане, скитане в безнадеждната нощ.

А Бодлер е значително по-директен:

Денят ти се смалява. Нощта расте - помнѝ!

И зее бездната; клепсидрата - хвърли я!

(из "Часовникът")

Шокираща със своята откровена сексуалност и религиозно богохулство, при своето публикуване (и впоследствие частично цензурирано от френското правителство) „Цветя на злото“ всъщност е едно от най-важните произведения на поезията не само за XIX век, а за всички времена. Често срещано е клишираното, но до голяма степен вярно съждение, че именно тази книга е гръбнакът на поетичния модернизъм, който ще надгражда и девиира класическите похвати след смъртта на автора си.

Самото заглавие „Цветя на злото“ („Les Fleurs du mal“) според литературни критици и изследователи е ясна реминисценция към думи на друг титаничен френския автор Оноре дьо Балзак (1799–1850), който разделя човечеството на тези, които се приспособяват, и тези, които живеят чрез противопоставяне. Балзак описва такива опозиционни, потенциално деструктивни и автодеструктивни личности като „богато оцветеното отровно растение, което очарова децата в гората... поезията на злото“. Връзката е очевидна.

В основата на текстовете в „Цветя на злото“ е идеята, че човечеството е вън от Божията благодат и е контролирано от зла сила, овеществена като сатана или дявол. Именно тази персонификация на злото е отговорна за низките желания, които завладяват човечеството и всички човешки действия. И отново поглеждаме към Джим Морисън, който пък „поглежда“ към Фридрих Ницше:

Този, който се бори с чудовища, трябва да внимава, за да не се превърне в чудовище. И ако се взираш дълго в бездната, бездната също ще се взира в теб.

Цветята на злото при Морисън са това ницшеанско вглеждане в поезията отвътре навън, еуфоричен и психеделичен самоанализ при объркване на сетивата (по Уилям Блейк) и с директни „заемки“, а не алюзии (по Т.С. Елиът) от други автори. Дисфункционалността в чупенето на рамки и утвърдени шаблони при поетичния език на Бодлер и Морисън е очевидна. И докато поезията на американския поет все още няма достойно книжно тяло с превод на български, новото допълнено издание на „Цветя на злото“ на Бодлер е достойно както за запознати почитатели на френския модернизъм, така и за прохождащи в прочита на поезия, която е вдъхновявала и ще вдъхновява отвъд пошлостта на вербалните дефиниции и недостатъчната задълбоченост на настоящия текст.


Шарл Бодлер Джим Морисън The Doors Цветя на злото поезия

бюлетин

още смарт