Условия за ползване

Собственост
Съдържанието на този уебсайт и технологиите, използвани в него, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички видове текстови, графични, фото- и видеоматериали, публикувани в сайта, са собственост на www.atrakcia.bg
 
Общи условия
Потребителите получават правото да използват услугите на сайта www.atrakcia.bg единствено за лични/нетърговски цели, ако изрично не е договорено друго. Използването на части от текстови, фото- и видеоматериали от този сайт се допуска при условие, че бъде посочен източникът – за печатни издания, радиостанции и телевизии, и бъде добавен линк към www.atrakcia.bg - за интернет сайтове.
 
Категорично се забранява препечатването на цели материали и използването на снимки и видеоматериали от
сайта www.atrakcia.bg, без изричното писмено съгласие, независимо дали е посочен източникът или е поставен линк към него. Всяко подобно действие ще бъде преследвано по съдебен път с цялата категоричност и строгост на закона.
Премахването на знаците за търговска марка или принадлежност на друго право, независимо дали носителят им е www.atrakcia.bg или трета страна, е възможно само след изрично предварително съгласие от страна на собственика.
Поставянето на линкове към материали в www.atrakcia.bg е свободно.
 
Отговорност
 
www.atrakcia.bg прави всичко възможно да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на www.atrakcia.bg за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
www.atrakcia.bg не носи отговорност за:
•Евентуални вреди, реални или въображаеми, възникнали, или свързани с достъпа (или липсата на достъп) до сайта и използването на неговото съдържание;
•Информацията, включена в сайтовете, към които в www.atrakcia.bg са публикувани линкове, както и последиците от тяхното посещаване;
•Съдържанието на рекламите, публикувани на сайта.
 
Конфиденциалност
 
Поради естеството на интернет като глобална мрежа, не винаги обменът на информация може да бъде напълно защитен и гаранции не могат да бъдат дадени, че някаква част от информацията няма да попадне у неоторизирани лица. Също така, никоя система не е абсолютно сигурна и защитена от посегателства на хакери или манипулиране на данните.
www.atrakcia.bg може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за броя влизания и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, както и да изготвя вътрешни статистики за целите на директния маркетинг (своите и на своите партньори). Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация или Условията за ползване на сайта.
 
Обезщетения
 
Запазваме правото да търси обезщетение за евентуални вреди и претенции на трети страни, следствие от нарушаването на настоящите Условия за ползване и/или нерегламентирано използване услугите на сайта www.atrakcia.bg
За всички неуредени с настоящите Условия за ползване въпроси се прилага действащото българско законодателство.