Черни лебеди Милена Кирова за романа „Аномалията“, носител на награда Гонкур.