Рен Ханг – поезия и драма на еротиката Момчето от Китай, което преобърна представите за фотография.