Завладяващите зимни пейзажи на Клод Моне

Въпреки че е прочут предимно с цветните си картини, редица от платната на Моне демонстрират ангажираност с привидно монохромни изображения на сняг и покрити с лед пейзажи. Моне създава над 100 картини на зимна тематика - повече от всички негови съвременници импресионисти. За да изрисува тези пейзажи, Моне често се изправял срещу тежки климатични условия, рисувайки на открито при минусови температури.

Например през 1895 г. Моне заменя сравнително меката зима на Живерни със заснежената и покрита с лед скандинавска природа, като се отправя на пленер в Норвегия. Зимата на 1895-1896 г. е изключително сурова. При средна дневна температура от -25°C , художникът се отправял да документира редица гледки от околността. Въоръжен с лопати, той прокарвал пътища в снега до перфектните гледки. 

В писмо до приятеля си Гюстав Жофроа Моне дори споменава, че в Норвегия е било толкова студено, че брадата му е замръзнала.

Днес рисувах през деня, докато непрекъснато валеше сняг: бихте се смяли, ако ме видите напълно бял, а брадата ми покрита с ледени сталактити. 

Цялостно, с картините си от Норвегия, Моне се опитал да улови ефектът, който светлината има върху заснежени пейзажи. Сред нарисуваните картини са 13 от серията “Mount Kolsaas”.  

В зимните си картини Моне често представя заснежен път, заледени водни басейни, или пък скрити под снежната завивка къщи. Представяме някои от най-въздействащите зимни пейзажи на Клод Моне. 

Пътят към Живерни през зимата, 1885 г.

Планината Колсас, ефектът на слънцето, 1895 г.

Село Сандвикен под планината Колсас, 1895 г.

Снежна сцена в Аржантьой, 1875 г.

Ледени късове по Сена в Бугивал, 1868 г. 

Плаващ лед край Ветьой, 1880

Каруца по заснежения път край фермата Св. Симеон, ок. 1865 г.

Свраката, Клод Моне, 1868-69 г. 

Влак в снега, локомотивът, 1875 г.

Булевард Сен Дени, Аржантьой, Снежен ефект, 1875 г.


Клод Моне Моне импресионизъм зима зимни картини

бюлетин

още авангарт