Светлозар Василев

автор

 Светлозар Василев е психоаналитик и преподавател в Нов български университет. Автор е на монографията „Огледало на въображението. Психоанализа на филмовото преживяване“, съставител на сборника „Съвременна клайнианска психоанализа“, както и на десетки научни статии в областта на общественото здраве, психоанализата и изкуството. От 2010 г. заедно със своите колеги от инициативата Психоанализа и кино регулярно организира филмови дискусии.

най-нови материали от
Светлозар Василев

други автори